1

کشف یک سریع روش فروشگاه فرش

News Discuss 
از این رو استفاده از گلیم فرش راهرو و راه پله که بدون خاب و بدون پرز است برای این مکان ها توصیه می شود؛ چون بافت این گلیم ها به صورتی است که گرد و غبار و ذرات ریز بین آن ها نمی تواند نفوذ کند. سابقاً طبرستان https://dftsocial.com/story13359896/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story