1

تفاوت تدریس و یادگیری Secrets

News Discuss 
با این وجود در مقایسه آموزش آنلاین با سنتی میتوان گفت روش آموزش سنتی، عمدتاً نیاز دانش آموزانی را برآورده می‌ کند که سبک یادگیری آنها مشارکتی است. به ویژه آن دسته که از راه شنیدن یا جنبش و حرکت یاد می‌گیرند. برخی از مدارس، هزینه‌ های خاصی که مربوط http://www.vladinfo.ru/away.php?url=https://Localitycenter.co.kr/bbs/board.php?bo_table=bd_11&wr_id=87269

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story