1

در ادبیات نوگرایی

News Discuss 
در ادبیات نوگرایی، نوگرایی مشتری با پذیرش و امتحان زودهنگام محصولات جدید مرتبط است. در این بخش، جامعۀ آماری عبارت بود از مطالعات پیشین شامل کلیۀ مقالات و کتب مرتبط با این موضوع. همچنین، مصاحبهها برای کدگذاری مجدد، به دو نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ مدیریت بازرگانی گرایش https://sheikhlou-nab.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story